جستجو

روغن اکالیپتوس برای شپش

قیمت روغن اکالیپتوس

روغن اکالیپتوس

روغن اکالیپتوس چیست؟ روغن اکالیپتوس از برگ تازه‌ی درخت همیشه‌سبز اکالیپتوس گرفته می‌شود. این روغن بی‌رنگ، بو و مزه‌ی تندی دارد. ویژگی دارویی این روغن ناشی از ترکیبی به‌نام اکالیپتول (معروف به سینئول) است که دارای مواد ضدمیکروب است. روغن اکالیپتوس در انواع گوناگونی از داروهای ب

ادامه مطلب