تماس با آبتین شیمی 031-33616360

سولفیت سدیم

سدیم سولفید

سولفید سدیم

سولفید سدیم چیست؟ سولفور سدیم یک ترکیب شیمیایی زرد رنگ یا قرمز آجری با چگالی 85/1 گرم بر سانتی متر مکعب است که قابلیت حل شدن در آب و الکل را دارد و با اکسیژن واکنش میدهد. سولفور سدیم به صورت مایع، پرک و کلوخه تولید می‌‌‌‌‌‌‌شود. سولفور سدیم یا همان سولفید سدیم عمدتاً در صنایع نساجی، چرمسازی، ابریشم مصنوعی، جداسازی سنگهای معدنی از فلزات، تولید کاغذ و بعضی صنایع دیگر به کار میرود.   خرید سولفید سدیم : جهت خرید سولفید سدیم با کیفیت بسیار بالا و قیمت مناسب با کارشناسان ما در ا