تماس با آبتین شیمی 031-33616360

نمایندگی فروش فنول

فنول

فنول

فنول چیست ؟ اسامی مثل اسید کادبونیک،هیدروکسی بنزن،منو هیدروکسی بنزن،اسیدفنیک،فنیل الکل،اسید فینیلیک،فینیلیک الکل،هیدروکسید فنیل از نام های فنول هستند. این ماده دارای یک ترکیب متبلور و بی رنگ است واز تقطیرکردن قیر وذغال سنگ به وجود میاید.فنول برای نخستین بار از قطران زغال سنگ به وجود آمده است اکنون امروزه فنول را از نفت خام تهیه میکنند. فنول یک ماده آلی است که جزء خانواده ی هیدروکربن های اکسیژن دار است. فرمول شیمیایی فنول c5H6oH است. شکل ظاهری : به شکل جامد وسفید رنگ اس