بازرگانی کربومر

۱ مقاله
کربومر

کربومر 940

کربومر 940 چیست؟ کربومر یک سری از پلیمرهای اولیه ساخته شده از اسید اکریلیک استفاده می شود و پودر کرکی سفید رنگ هست.  دارای فرمول شیمیایی C3H4O2 هست. درباره کربومر CARBOMER: کربومر نام تجاری پلی اکریلیک اسید است. نام های…