تربانتین در نقاشی

۱ مقاله
تربانتین (دای پنتین)

تربانتین (دای پنتین)

تربانتین (دای پنتین) چیست ؟  تربانتین یا روغن تربانتین مایعی است روغنی که از تقطیر انگم انواع درختان کاج و سیر درختان خانواده های پهن برگ تهیه میشود. و کاربرد دارویی و صنعتی دارد. ماده آلی آنها از گروه ترپن‌ها…