روغن جوجوبا برای دور چشم

۱ مقاله
روغن جوجوبا

روغن جوجوبا

روغن جوجوبا چیست؟ روغن جوجوبا مایعی طلایی رنگ و بدون بو است که از دانه های درختچه صحرایی سیموندزیا کینِسیس به دست می‌آید. این گیاه بومی مکزیک، کالیفرنیا و آریزونا است و تلفظ محلی آن هوهوبا می‌باشد. عموما این گیاه…