فروش پروپیونات کلسیم تهران

۱ مقاله
پروپیونات کلسیم

پروپیونات کلسیم

پروپیونات کلسیم چیست؟  پروپیونات کلسیم ماده افزودنی به مواد غذایی می باشد که نقش نگهدارنده مواد غذایی و مواد خوراکی را برعهده دارد و فرمول مولکولی آن Ca(C2H5COO)2 است. کاربرد پروپیونات کلسیم : از آنجایی که در اکثر نقاط کره…