نمایندگی فروش MPG

۲ مقاله

مونو پروپیلن گلیکول

مونو پروپیلن گلیکول چیست؟ پروپیلن گلیکول با فرمول شیمیاییC3H8O2 با نام های پروپان 1و2- دی ال ، پروپان دی ال،1و2 دی هیدروکسی پروپان، متیل اتیل گلیکول، متیل اتیلن گلیکول نیز شناخته میشود و با نام مخفف MPG نیز شناخته شده…

خرید مونو پروپیلن گلایکول

مونو پروپلین گلایکول MPG

مونوپروپلین گلیکول چیست ؟ یکی ازمعروف ترین گلیکول هایی است که مصرف زیادی دارد که از اکسید پروپلین ورزین تبادل یونی تهیه می شود. نام های مخفف این ترکیب نظیر :MPG/DPG/TPG که در صنایع مختلف کاربرد دارند ولی همه از…