نگهدارنده در محصولات آرایشی بهداشتی

۱ مقاله

مواد نگهدارنده و ضد کپک ها

نگهدارنده چیست؟ نگهدارنده ماده ای است که اجازه ي رشد میکروارگانیسم ها (باکتري ها ،مخمرها و کپک ها یا قارچ ها ) را در مواد غذایی و مواد تولیدی کارخانه ها تولید میشود ،متوقف میسازند. برخی از نگهدارنده ها از…