واردات مونو سدیم گلوتامات

۱ مقاله
monosodium glutamate

مونو سدیم گلوتامات

مونو سدیم گلوتامات چیست؟  مونو سدیم گلوتامات که نمک سدیم اسید گلوتامیک است، پودر بلوری سفید رنگ شبیه به نمک یا شکر است و مزه ای ندارد ولی تشدید کننده طعم می باشد. مونو سدیم گلوتامات در انواع محصولات پروتئینی…