استیل کلراید

استیل کلراید

صنعتی
  • گرید ......... صنعتی
  • بسته بندی ......... بشکه
  • حجم ......... ۲۰۰ لیتر
  • شکل ظاهری ......... مایع شفاف
استیل کلراید چیست؟ استیل کلراید یک فرمول شیمایی است که ترکیب آن شامل cH3coclاست. که جرم مولی آنg/mol78/49است که شکل این ماده به صورت مایع بی رنگ میباشد. چگالی استیل کلراید: 1/1گرم بر سانتی متر مکعب است نقطه اشتعال استیل کلراید:  5 درجه سلسیوس است. استیل کلراید از اسید استیک  به دست می آید که متعلق از ترکیبات آلی بنام آسیل هالید است . استیل کلراید مایعی خورنده وفرار میباشد. برای اولین بار شیمی دان فرانسوی بنام چالزگرهارد در سال 1852 با استفاده از استات پتاسیم با کلرید فسفریل  توانست ...
جهت سفارش محصول می توانید با مشـاورین ما صحبــت نمایید و یا درخـواست پیش فاکـتور کلیک نمایید مشاهده شماره های تماس
درخواست پیش فاکتور

استیل کلراید چیست؟

استیل کلراید یک فرمول شیمایی است که ترکیب آن شامل
cH3coclاست.
که جرم مولی آنg/mol78/49است که شکل این ماده به صورت مایع بی رنگ میباشد.

چگالی استیل کلراید: 1/1گرم بر سانتی متر مکعب است

نقطه اشتعال استیل کلراید:  5 درجه سلسیوس است.

استیل کلراید از اسید استیک  به دست می آید که متعلق از ترکیبات آلی بنام آسیل هالید است . استیل کلراید مایعی خورنده وفرار میباشد.
برای اولین بار شیمی دان فرانسوی بنام چالزگرهارد در سال 1852 با استفاده از استات پتاسیم با کلرید فسفریل  توانست استیل کلراید را تولید کند.

واکنش آن هیدرید استیک با هیدروژن‌کلرید ترکیبی از استیل کلرید و اسید استیک را ایجاد می‌کند:
استیل کلرید در ازمایشگاها باواکنش اسید استیک با مواد کلریدهیدراته کننده مثل pcl3 pcl5 so2cl2 socl2
به وجود می آید
معمولا در این روش ها استیل کلریدآلوده به  ناخالصی های فسفر یا گوگرد به وجود می آید که امکان دارداین ناخالصی هادر واکنش های آلی تداخل داشته باشند.

 

سنتز آزمایشگاهی:

استیل کلرید در آزمایشگاه با واکنش اسید استیک با مواد کلرید هیدراته‌کننده تولید می‌شود. با این حال، این روش‌ها معمولا استیل کلرید آلوده به ناخالصی‌های فسفر یا گوگرد تشکیل می‌شود، که ممکن است این ناخالصی­‌ها در واکنش‌های آلی دخالت داشته باشند.

سایر روش‌ها:

با گرم‌کردن، مخلوطی از دی‌کلرو استیل‌کلرید و اسید استیک محصول استیل کلرید تهیه میشود. و به علاوه آن میتوان از کاتالیز متیلن‌کلراید هم سنتز کرد.
و همچنین از واکنش: اسید استیک ، استونیتریل  ، کلرید هیدروژن ،  ناشی می‌شود.
تماس استیل کلراید با آب سبب هیدرولیز شدن آن به اسید استیکو کلریدهیدروژن می شود در واقع اگر در معرض هوای آزاد قرار بگیرد( دود )سفید آزاد می کندکه ناشی از هیدرولیز به دلیل رطوبت  موجود در هوا می باشد دود در حقیقت قطرات کوچکی از اسید هیدروکلریک واسید استیک است که به وسیله هیدرولیز به وجود می آیدپس به این نتیجه میرسیم که در طبیعت استیل کلراید وجود ندارد.

 

کاربرد­های استیل کلراید:

استیل کلراید برای واکنش های استیله کردن یعنی عامل گروه استیل به کار برده می شود استیل یک گروه اسیل است که دارای فرمول C(=O)-CH3 است
استیل کلرید ماده ای برای فراهم کردن استرها وآمیدهای اسید استیک از مشتقات الکل ها وآمین ها است یک مورد از واکنش های استیله واکنش استری شدن است . اکثرا چنین استیل دار شدنی با وجود بازی های مثل پیریدین تری اتیل آمین یا DmAp انجام می گیرد که به عنوان کاتالیزور کار میکنند تا به پیشرفت واکنش کمک کنند وبه عنوان باز Hcl حاصل از واکنش را خنثی کنند چنین واکنش های اکثرا از راه کیتین ادامه می یابد.
واکنش استیل دار شدن فریدل-کرافتس:

دومین گروه اصلی واکنش‌های استیله‌شدن، واکنش‌های فریدل-کرافتس است.

 

خرید استیل کلراید :

 

برای ثبت سفارش و کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما در واحد فروش تماس حاصل نمایید.

شماره تماس: 03195020085

تماس 09195800790 تماس 09195800780 تماس 03133616360